Các quốc gia đủ điều kiện xin thị thực Campuchia

Cần có Visa điện tử Campuchia (Ủy quyền Du lịch Điện tử) đối với du khách đến Campuchia để du lịch hoặc công tác tối đa 30 ngày. Thị thực tạo điều kiện cho thời gian lưu trú lên tới 30 ngày, cho phép khách du lịch đắm mình trong những điểm tham quan quyến rũ của Campuchia. Campuchia eVisa có thể được gia hạn thêm một tháng bằng cách liên hệ với Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Campuchia khi ở Campuchia.

Kể từ ngày cấp, thị thực vẫn có hiệu lực trong khoảng thời gian ba tháng, mang lại cơ hội linh hoạt cho việc lập kế hoạch du lịch. Thị thực cấp một lần nhập cảnh hoàn toàn phù hợp cho một hành trình du lịch liền mạch. Người có hộ chiếu đủ điều kiện phải đăng ký trực tuyến Trước ngày đến tối thiểu 3 ngày.

Kiểm tra tính đủ điều kiện của bạn đối với Visa điện tử Campuchia bằng cách sử dụng Công cụ kiểm tra tính đủ điều kiện xin thị thực Campuchia.

Công dân của các quốc gia được đề cập dưới đây có đủ điều kiện để xin Visa Campuchia trực tuyến (hoặc Visa điện tử Campuchia):

Vui lòng nộp đơn xin Visa Campuchia trực tuyến 3 (ba) ngày trước chuyến bay của bạn.