SIYAASADDA soo celiyo

Wax lacag ah oo soo celin ah laguma bixin doono mar haddii codsiga lagu xareeyo bogga dawladda, iyadoon loo eegin natiijada codsigaaga eVisa.

Ma ballanqaadeyno wax dammaanad qaad ah oo ku saabsan oggolaanshaha codsiga, laakiin waxaan ballanqaadeynaa in tarjumaada luqaddaada oo Ingiriisi ay noqon doonto mid qalad ah oo sawirkaaga la aqbali doono.

Ma samayno wax ballan ah ogolaanshaha ama diidmada codsiga.

Sida ku cad natiijooyinka taariikhiga ah, 98% waxaa ansixiyay xafiiska socdaalka 72 saacadood gudahood.

Natiijooyinka taariikheed ee hore ma aha calaamad muujinaysa natiijooyinka mustaqbalka.

Ma siino la-talin socdaalka, hagidda socdaalka ee muhaajiriinta.

Waxa kaliya oo aanu ku bixinaa adeegyada wadaadada iyo tarjumaada luuqada 104 luqadood.

Haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah, fadlan tixraac: