Kamboodiya e-Visa Codsiga

  1. 1. Soo gudbi Codsiga khadka tooska ah
  2. 2. Dib u eeg oo Xaqiiji Bixinta
  3. 3. Hesho Visa La Oggolaaday

Fadlan gali dhammaan macluumaadka Ingiriisiga

Details Personal

Gali magacaaga dambe sida ku cad baasaboorkaaga
  • Magaca qoyska waxaa sidoo kale loo yaqaannaa Magaca Dambe ama Magaca Dambe
  • Geli DHAMMAAN magacyada (magacyada) markay ka muuqanayaan baasaaboorkaaga.
*
Gali magacaaga koowaad iyo kan dhexe sida ku cad baasaboorkaaga
  • Fadlan sheeg magacaaga (yada) (oo sidoo kale loo yaqaan "magac la siiyay") sida saxda ah ee ku qoran baasaboorkaaga ama dukumintigaaga aqoonsiga.
Hubi in magaca buuxa ee hoos lagu sheegay (ay ku jiraan magacyada dhexe) inuu ku qoran yahay Ingiriis oo u dhigma magaca baasaboorkaaga.

*
*
*
*
  • Laga soo bilaabo menu-ka-hoos, ka dooro magaca dalka ku yaal Meesha dhalashada ee baasaboorkaaga.
*
  • Waxaad ka heli doontaa emayl xaqiijinaya helitaanka Codsigaaga cinwaanka emaylka aad bixiso.
*