Płatność za e-Visę do Kambodży została odrzucona? Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Może istnieć wiele przyczyn odrzucenia Twojej płatności za e-wizę do Kambodży.

Jeżeli twój karta kredytowa lub debetowa została odrzuconamoże to być spowodowane jedną z poniższych przyczyn:

Twoja instytucja finansowa powinna mieć więcej informacji - Czasami płatności międzynarodowe na karcie kredytowej lub debetowej są wyłączone. Należy zadzwonić pod numer telefonu podany na odwrocie karty kredytowej lub debetowej. Twoja instytucja finansowa jest świadoma tego dobrze znanego problemu.

Twoja karta utraciła ważność - upewnij się, że Twoja karta debetowa lub kredytowa jest nadal ważna i nie wygasła.

Limit Twojej karty jest niski lub na karcie nie ma wystarczających środków - upewnij się, że limit Twojej karty jest wystarczający do opłacenia e-Visy i że na karcie znajdują się wystarczające środki, aby zapłacić za e-Visę do Kambodży.

Zapłać za e-Visę do Kambodży za pomocą: WIZA or MasterCard ponieważ mają najszerszą akceptację.

Jeśli żadne z powyższych nie pomaga, możesz skontaktować się z nami pod adresem [email chroniony]