Algemene Voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen een Cambodjaanse e-Visumaanvrager die het Cambodjaanse e-Visumaanvraagformulier op deze website wil invullen (hierna "aanvrager" of "u" genoemd). Deze voorwaarden zijn bedoeld om de legitieme belangen van alle betrokken partijen te beschermen.

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Uw aanvaarding van deze Voorwaarden is noodzakelijk voor uw gebruik van onze website en de diensten die wij aanbieden.

Wij richten ons op het beschermen van ieders legitieme belangen en streven ernaar relaties op te bouwen op basis van vertrouwen. Houd er rekening mee dat aanvaarding van deze Servicevoorwaarden een voorwaarde is voor het gebruik van onze website en de diensten die wij aanbieden.


Persoonlijke informatie

Deze website bewaart en verzamelt op een veilige manier de volgende informatie die gebruikers verstrekken als persoonlijke informatie:
- Naam, geboortedatum en geboorteplaats
- Paspoortgegevens Informatie inclusief datum van afgifte en vervaldatum
- Soort bewijs of document
- Telefoon- en e-mailadres
- Postadres en vast adres
- Cookies en computergegevens
- Betalingsinformatie, enz.

Deze persoonlijke informatie zal niet worden gedeeld of openbaar gemaakt met derden, behalve in de volgende gevallen:

 • Wanneer de gebruiker een perfecte uitstraling heeft.
 • Wanneer dit nodig is voor het beheer en onderhoud van de website.
 • Wanneer dit vereist is door de wet of rechtsorde.
 • Het is gemakkelijk om te discrimineren bij het delen zonder persoonlijke informatie. Wanneer het bedrijf informatie nodig heeft om te solliciteren.
 • Wanneer het bedrijf informatie nodig heeft om te solliciteren.

Deze website is niet verantwoordelijk voor onjuiste informatie. Voor meer informatie over onze privacypraktijken kunt u ons Privacybeleid raadplegen.


Website gebruik

Deze website is privé en niet gelieerd aan de regering van Cambodja. Alle informatie en content op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd en behoren toe aan particuliere organisaties. Het gebruik van deze website en haar diensten is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Door de site te bezoeken en te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u geen enkel deel van de site voor commerciële doeleinden zult wijzigen, kopiëren, hergebruiken of downloaden. Alle informatie en inhoud op deze website is auteursrechtelijk beschermd.

Om problemen te voorkomen moeten gebruikers van deze website bij het gebruik van deze website de volgende regels in acht nemen:

 1. Gebruikers zullen geen berichten sturen die als beledigend of beledigend voor de site, andere leden of derden kunnen worden beschouwd.
 2. Het is gebruikers niet toegestaan ​​inhoud te plaatsen, delen of publiceren die in strijd is met het openbare beleid of morele normen.
 3. Het is gebruikers verboden zich bezig te houden met enige activiteit die in strijd is met de auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten die door deze website zijn gereserveerd.
 4. Gebruikers mogen zich niet bezighouden met illegale activiteiten of activiteiten.

Als u de bovenstaande regels niet naleeft of schade toebrengt aan een derde partij tijdens het gebruik van onze diensten, is de gebruiker verantwoordelijk en betaalt hij alle kosten die hieruit voortvloeien. In dit geval zijn wij niet verantwoordelijk voor de acties van de gebruiker. Als een gebruiker onze gebruiksvoorwaarden schendt, behouden wij ons het recht voor om tegen de overtreder op te treden.

Annulering of afwijzing van de e-visumaanvraag voor Cambodja

Het is aanvragers verboden de volgende activiteiten uit te voeren: De volgende activiteiten:

 1. Geef valse persoonlijke informatie op.
 2. Verberg of verwijder de vereiste informatie tijdens de e-visumregistratie voor Cambodja.
 3. Negeer, verwijder of wijzig de vereiste documenten bij het aanvragen van het e-Visum voor Cambodja.

Als blijkt dat de gebruiker zich heeft beziggehouden met een van de hierboven genoemde verboden activiteiten, behouden wij ons het recht voor om lopende visumaanvragen te annuleren, registraties te weigeren en het account en de persoonlijke gegevens van de gebruiker van de website te verwijderen. Als de Cambodjaanse e-Visumaanvrager ermee instemt, behouden wij ons het recht voor om de aanvragerinformatie van deze website te verwijderen.


Meerdere e-visumaanvragen

Als u op een andere website een e-visum, visum of ETA heeft aangevraagd, kan uw aanvraag worden afgewezen of kunt u een aanvraag indienen via onze elektronische visa. afgewezen te worden. Wij zijn niet aansprakelijk voor een dergelijke afwijzing. Houd er rekening mee dat restituties niet mogelijk zijn onder ons restitutiebeleid.

Over onze diensten

Wij zijn een toonaangevende online dienstverlener in MENA en Oceanië. Onze exclusieve service is om buitenlanders die van plan zijn naar Cambodja te reizen te helpen met het elektronische visumaanvraagproces. Ons representatieve team zal u helpen bij het verkrijgen van een elektronische reisvergunning of e-visum van de regering van Cambodja, die wij aan u zullen afgeven.

Onze ondersteuning omvat onder meer hulp bij het voltooien van uw aanvraag, het zorgvuldig beoordelen van uw antwoorden, het interpreteren van documenten waar nodig, en het beoordelen van documenten op juistheid, volledigheid, spelling en spelfouten. Als er aanvullende informatie nodig is om uw verzoek te verwerken, kunnen wij telefonisch of per e-mail contact met u opnemen.

Nadat u de aanvraag op onze website heeft ingevuld, heeft u de mogelijkheid de verstrekte informatie te bekijken en de nodige wijzigingen aan te brengen. U wordt dan gevraagd om voor onze diensten te betalen. Deskundigen zullen uw visumaanvraag beoordelen en ter goedkeuring naar de Cambodjaanse overheid sturen.

In de meeste gevallen wordt uw aanvraag in behandeling genomen en, indien goedgekeurd, binnen 24 uur goedgekeurd . Onjuiste of onvolledige informatie kan er echter voor zorgen dat het aanvraagproces vertraging oploopt.

Tijdelijke serviceonderbrekingen

De website kan om verschillende redenen tijdelijk niet beschikbaar zijn, waaronder:

 • Systeemonderhoudsroutine.
 • Natuurrampen, aanvallen, software-updates, etc. Gebeurtenissen buiten onze controle, zoals die van invloed zijn op de werking van de website.
 • Onvoorziene gebeurtenissen zoals elektrische schokken of brand.
 • Administratieve wijzigingen, zakelijke problemen, updates of andere redenen kunnen een tijdelijke opschorting van de service vereisen.

In al deze gevallen worden websitegebruikers vooraf op de hoogte gesteld van de opschorting. De gebruiker is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door vertraging.

Disclaimer

De diensten van deze website worden uitsluitend gebruikt voor verificatie en beoordeling van details met betrekking tot de aanvraag en terugbetaling van het Cambodjaanse e-Visum van de aanvrager. Goedkeuring of afwijzing van de aanvraag is uitsluitend ter beoordeling van de regering van Cambodja. Deze website en haar vertegenwoordigers zijn niet verantwoordelijk voor de uitkomst van de aanvraag, inclusief annulering of afwijzing, vanwege valse, onnauwkeurige of verwijderde informatie.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de voorwaarden van de gebruiksvoorwaarden en de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen of te vervangen. Alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht. Door gebruik te maken van deze website aanvaardt u en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden die op deze website vermeld staan. U gaat er tevens mee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om de Gebruiksvoorwaarden of de inhoud van de Website te controleren op eventuele updates of wijzigingen.

Toepasselijk recht en jurisdictie

tnc

tnc

Op deze gebruiksvoorwaarden is het recht van de VAE van toepassing. In geval van een geschil zijn de partijen onderworpen aan de wetgeving van de VAE.

Geen immigratieadvies

Onze diensten beperken zich tot het indienen van immigratieaanvragen voor Cambodjaanse visa. Dit omvat niet het verstrekken van immigratieadvies in welk land dan ook.