Privacybeleid

Ons privacybeleid is ontworpen met een klantgerichte benadering. Onze organisatie is transparant over onze praktijken voor het verzamelen van informatie. Wij geven duidelijke informatie over de verzameling, het gebruik en het doel van persoonlijke gegevens.

Bij het verzamelen van privégegevens is er geen sprake van het identificeren van individuen, tenzij hun verzoek volledig is verwerkt en de uitkomst is bepaald.

Door de site te gebruiken, stemt u ermee in zich te houden aan ons Privacyreglement en de bijbehorende gebruiksvoorwaarden. We handhaven de strengste industrienormen om uw informatie te beschermen. U kunt er zeker van zijn dat uw gegevens niet worden gedeeld, verkocht of openbaar gemaakt aan derden.


Het verzamelen van persoonlijke informatie

Bij het indienen van uw aanvraag hebben wij een aantal gegevens nodig:

 1. Details zijn te vinden op de biografiepagina van het paspoort.
 2. Gegevens over leeftijd, familieleden, partners en ouders.
 3. Een gezichtsfoto van jezelf.
 4. Een gescande kopie van uw paspoort.
 5. Als u een gezondheidsvisum aanvraagt, informatie over uw gezondheidsproces.
 6. Bij aanvraag van een werkvisum informatie over de te bezoeken Cambodjaanse organisatie.
 7. Een referentie uit uw land.
 8. Aankomstdata in Cambodja en het doel van uw bezoek.

Deze informatie is essentieel voor een succesvolle verwerking, aangezien de Cambodjaanse autoriteiten deze nodig hebben voor achtergrondonderzoek en visumbeslissingen op basis van de door u gekozen Cambodjaanse visumcategorie. Houd er rekening mee dat de uiteindelijke beslissing over uw visumaanvraag voor Cambodja uitsluitend bij de bevoegde instanties en de Cambodjaanse overheid ligt. Noch wij, noch enige tussenpersoon kan het resultaat van uw aanvraag garanderen of beïnvloeden.

Gegevensveiligheid

Wanneer u uw gegevens via ons formulier indient, worden deze veilig opgeslagen in een beveiligd systeem en onderhouden volgens de hoogste industrienormen. We volgen nauwgezet de nieuwste best practices uit de sector om de door u verstrekte gegevens te beveiligen.

We beschouwen de volgende privégegevens als zeer gevoelig: uw criminele geschiedenis, namen, namen van ouders, burgerlijke staat, gezichtsfoto, paspoortscan en referentie van het thuisland. Bovendien kunnen we uw reisgegevens, in- en uitreisdata uit Cambodja, geslacht, ras, bestemmingshaven en alle andere noodzakelijke gegevens die nodig zijn voor de Cambodjaanse overheid opvragen nadat u de visumaanvraag digitaal op deze site heeft ingediend. .

Verplichte documentvereisten

Om u te helpen bij het verkrijgen van een Cambodjaans visum, kunnen wij namens de Cambodjaanse overheid de volgende documenten opvragen. Deze documenten zijn verplicht om de Cambodjaanse visumaanvraag te garanderen.

Wij kunnen de volgende documenten opvragen: uw reisdocument, standaardpaspoort of een identiteitsbewijs met foto, uw visitekaartje, een bewijs van uw geboortedatum zoals een geboorteakte, uw verblijfskaart, een bewijs van uw geldmiddelen, een uitnodigingsbrief, een politiecertificaat in geval van paspoortverlies, en eventuele brieven over ouderlijk gezag . Met als doel een succesvol resultaat van uw reis naar Cambodja te garanderen.

De Cambodjaanse overheid heeft deze gegevens nodig om het proces voor uw Cambodjaanse eVisa te vergemakkelijken en een soepel instap- en inreisproces in Cambodja te garanderen

Gebruik van informatie voor bedrijfsanalyses

Wij behouden ons het recht voor om gegevens met betrekking tot het online analyseplatform te gebruiken. Dit platform verzamelt informatie over de webbrowser om toegang te krijgen tot onze diensten, de geografische locatie van de gebruiker en het type apparaat dat wordt gebruikt.

Daarnaast verzamelen we details zoals het besturingssysteem van de gebruiker om onze site te verbeteren en IP-adressen te verzamelen als veiligheidsmaatregel tegen kwaadwillige activiteiten. Onze aanpak draait om het prioriteren van de klant in ons analysebeleid om een ​​rijkere gebruikerservaring op de officiële site te garanderen.

Gebruik van verzamelde persoonlijke informatie

De privégegevens vermeld in dit privacyreglement voor het Cambodjaanse visumaanvraagformulier dienen verschillende doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot:

 1. Cambodjaanse visumaanvragen verwerken: Het primaire doel van het verzamelen van deze informatie is om de verwerking van uw Cambodjaanse visumaanvraag te vergemakkelijken. Wij delen deze informatie met de relevante Cambodjaanse overheidsinstanties, zodat zij beslissingen kunnen nemen over uw visumaanvraag. Het is belangrijk op te merken dat de Cambodjaanse overheidsinstanties de exclusieve discretie en het laatste woord hebben bij het goedkeuren of afwijzen van uw aanvraag .
 2. Communicatie met sollicitanten: De verzamelde informatie wordt gebruikt om met aanvragers te communiceren over de status van hun sollicitatie. Mogelijk moeten we ook contact met u opnemen tijdens het Cambodjaanse visumaanvraagproces om aanvullende informatie te verzamelen die de Cambodjaanse overheid nodig heeft om haar besluit te nemen.
  Dit omvat onder meer vragen over uw belangrijke documenten in Cambodja, uw hotel in Cambodja, uw reisgenoten en het hoofddoel van uw bezoek. We willen een goede communicatie onderhouden om u op de hoogte te houden van de toepassingsresultaten en statusupdates, vragen te beantwoorden en toelichting te geven . Het is belangrijk om te benadrukken dat wij uw contactgegevens niet met andere organisaties zullen delen of voor marketingdoeleinden zullen gebruiken.
 3. Verbetering van het visumaanvraagproces voor Cambodja: We streven ernaar onze klantervaring te verbeteren, dus verzamelen we niet-persoonlijke informatie om dit doel te bereiken. Deze informatie helpt ons het gedrag, de voorkeuren en patronen van gebruikers te begrijpen. We analyseren deze informatie met behulp van een verscheidenheid aan software en besluitvormingsmachines die zijn ontworpen om de levering van software en online aan onze klanten te verbeteren.

Onze toewijding om het eenvoudigste en nuttigste online portaal voor Cambodjaanse visa te bieden, is gebaseerd op het verzamelen en analyseren van deze informatie. We zijn er trots op de wereldleider te zijn in het verstrekken van e-Visums voor Cambodja aan gebruikers in 180 landen en hebben een sterke verantwoordelijkheid om aan de verwachtingen van onze diverse gebruikers te voldoen .

De database speelt een belangrijke rol bij het faciliteren van het visumaanvraagproces, het garanderen van effectieve communicatie met aanvragers en het voortdurend verbeteren van de gebruikerservaring. Door deze informatie te gebruiken, kunnen we ons leiderschap behouden bij het verstrekken van Cambodjaanse visa aan internationale gebruikers.

Regulatory Compliance

We opereren binnen het regelgevingskader dat door verschillende overheden is opgesteld en dat ons in staat stelt te voldoen aan verschillende wetten, voorschriften, regels, regels en voorschriften. Dit betekent dat wij te maken kunnen krijgen met audits, juridische procedures of onderzoeken. Daarom is het in bepaalde gevallen mogelijk dat we uw gegevens moeten delen om te voldoen aan een gerechtelijk bevel of om een ​​juridische kwestie op te lossen. Andere doeleinden waarvoor de informatie kan worden gebruikt.

We gebruiken deze informatie ook om de naleving van onze Algemene Voorwaarden te controleren en om ons Beleid af te dwingen. Dit helpt ons te beschermen tegen fraude en ondersteunt onze inspanningen om online veilig te blijven.

Persoonlijke informatie

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet bekendmaken aan derden, gelieerde ondernemingen, agenten of commerciële entiteiten. De enige omstandigheden waarin we deze persoonlijke informatie kunnen delen zijn:

Met de regering van Cambodja of een andere regering

Namens de regering van Cambodja moeten wij u informatie verstrekken aan de immigratieautoriteiten in Cambodja om uw beslissing om een ​​Cambodjaans visum aan te vragen te vergemakkelijken. Problemen met uw e-Visum voor Cambodja kunnen niet worden opgelost zonder deze informatie te delen.

De Cambodjaanse overheid heeft deze documenten nodig voor de verwerking van het Cambodjaanse visum en beslist doorgaans binnen 72 uur of 3 werkdagen nadat de aanvraag is ingediend of zij uw visumaanvraag voor Cambodja goedkeurt/accepteert of afwijst/afwijst.

Juridisch beleid inzake het delen van informatie

Door uw visumaanvraag voor Cambodja op deze website in te dienen, erkent u dat wij gebonden zijn aan de Openbaarmaking in overeenstemming met de wet- en regelgeving. Overdracht van persoonlijke informatie aan autoriteiten wanneer dat nodig is. Deze wet- en regelgeving kan van toepassing zijn in Cambodja of in elk ander land dan de woonplaats van de Cambodjaanse visumaanvrager.

Handhaving van onze regels en voorschriften

Als pleitbezorgers voor onze rechten en als reactie op overheidsfunctionarissen van overheidsinstanties van verschillende landen, moeten we mogelijk deze persoonlijke informatie gebruiken. Dit omvat het naleven van gerechtelijke procedures, het naleven van juridische processen, het beschermen van ons intellectueel eigendom, het doen gelden van onze rechten, het naleven van rechtsmiddelen en het beperken of minimaliseren van de schade die we kunnen oplopen.

Beheer en verwijdering van persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de AVG heeft u het recht om te verzoeken om verwijdering van uw gegevens en om vergeten te worden. Al uw elektronische gegevens kunnen op uw verzoek worden verwijderd. Het belangrijkste is dat we geen informatie kunnen verwijderen die we wettelijk verplicht zijn te bewaren of die we moeten bewaren omdat de wet ons niet toestaat deze openbaar te maken.

Informatie opgeslagen op dit platform

We nemen krachtige maatregelen voor gegevensbescherming om het risico te verkleinen dat uw gegevens worden gestolen, verloren gaan of worden misbruikt. Deze omvatten gegevensversleuteling, naleving van coderingssleutels met best practices (zoals de OWASP On Standard) en het gebruik van firewalls voor webapplicaties. . We hebben strenge beveiligingscontroles ingevoerd om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig, controleerbaar en traceerbaar zijn.

In elke fase van het proces, vanaf het moment dat de aanvraag naar het datacenter wordt verzonden, worden beveiligingsmaatregelen genomen om te voorkomen dat er zonder goed onderzoek met uw gegevens wordt geknoeid of gewijzigd. Alleen vertrouwd beveiligingspersoneel heeft toegang tot deze informatie.

Houd u aan softwaregebaseerde en fysieke beveiligingsmaatregelen om deze informatie te beschermen. Irrelevante gegevens worden verwijderd in overeenstemming met ons softwarebeheerbeleid. Als u meer wilt weten over ons beleid voor het bewaren van gegevens, kunt u dit bij ons opvragen.

Volgens de gegevensbeschermings- en gegevensbeschermingswet worden uw gegevens maximaal 5 jaar bewaard. Deze bewaartermijn is noodzakelijk om te voldoen aan diverse wetten en om binnen de wet te kunnen opereren.

Wanneer u online een visum voor Cambodja aanvraagt, houd er dan rekening mee dat het uw verantwoordelijkheid is om de veiligheid van uw computer of mobiele apparaat te garanderen. We kunnen uw gegevens mogelijk niet beschermen als uw apparaat malware bevat. Wij zorgen er echter voor dat uw gegevens tijdens de verzending gecodeerd zijn.

Cambodja e-Visa-gegevens worden in rust en onderweg gecodeerd om ervoor te zorgen dat alle softwarecomponenten altijd veilig zijn, inclusief de overdracht van gegevens vanaf uw computer en tussen verschillende softwarecomponenten in de backend.

Wijziging en wijzigingen van dit Privacyreglement

Onze Privacyregels zijn een dynamisch document dat wijzigingen kan ondergaan als gevolg van wijzigingen in ons juridisch beleid, onze Algemene Voorwaarden, reacties op overheidswetgeving en andere factoren. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacyreglement, met of zonder voorafgaande kennisgeving.

Eventuele wijzigingen in dit privacyreglement zijn bij publicatie onmiddellijk van kracht.

Het is de verantwoordelijkheid van gebruikers om op de hoogte te blijven van dit privacyreglement. Tijdens het Cambodjaanse visumaanvraagproces wordt u gevraagd onze Algemene voorwaarden en Privacyregels te accepteren. U krijgt de mogelijkheid om ons Privacyreglement te bekijken en feedback te geven voordat u uw verzoek indient en betaalt.

Neem contact met ons op

Neem gerust contact met ons op via onze rubriek 'Contact'. We moedigen gebruikers aan om hun suggesties, feedback, aanbevelingen en gebieden waarop we verbeteringen kunnen aanbrengen, te delen. Het is onze toewijding om het beste platform voor Cambodjaanse Visa Online-aanvragen voortdurend te verbeteren.

Geen immigratieadvies aangeboden

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat hiervoor de juiste vergunningen of goedkeuringen van de autoriteiten nodig zijn. Wij treden op als tussenpersoon om uw aanvraag efficiënt te verwerken na het uitvoeren van expertchecks. Houd er echter rekening mee dat we geen immigratieadvies geven voor welk land dan ook, waarbij Cambodja betrokken is, met betrekking tot uw visumaanvraag.