Έντυπο αίτησης ηλεκτρονικής θεώρησης για την Καμπότζη

  1. 1. Υποβολή αίτησης online
  2. 2. Ελέγξτε και επιβεβαιώστε την πληρωμή
  3. 3. Λήψη εγκεκριμένης θεώρησης

Εισαγάγετε όλες τις πληροφορίες στα Αγγλικά

Προσωπικά Στοιχεία

Εισαγάγετε το επώνυμό σας ακριβώς όπως φαίνεται στο διαβατήριό σας
  • Το οικογενειακό όνομα είναι επίσης γνωστό ως Επώνυμο ή Επώνυμο
  • Εισαγάγετε ΟΛΑ τα ονόματα όπως εμφανίζονται στο διαβατήριό σας.
*
Εισαγάγετε το πρώτο και το μεσαίο σας όνομα όπως φαίνεται στο διαβατήριό σας
  • Καταχωρίστε τα ονόματά σας (επίσης γνωστά ως "όνομα") όπως ακριβώς εμφανίζεται στο διαβατήριο ή στο έγγραφο ταυτότητάς σας.
Βεβαιωθείτε ότι το πλήρες όνομα που δίνεται παρακάτω (περιλαμβάνει τυχόν μεσαία ονόματα) είναι στα Αγγλικά και ταιριάζει ακριβώς με το όνομα στο διαβατήριό σας.

*
*
*
*
  • Από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε το όνομα της χώρας που εμφανίζεται στο πεδίο Τόπος γέννησης στο διαβατήριό σας.
*
  • Θα λάβετε ένα email που επιβεβαιώνει την παραλαβή της αίτησής σας στη διεύθυνση email που παρέχετε.
*